stats count

اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير مزخرف تويتر

اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير مزخرف تويتر، هناك العديد من العبارات التي يتناقلها الأشخاص من أجل تهنئه بعضهم البعض كما هناك العديد من العبارات التي تستخدم لتهنئه الأشخاص الذين تزوجوا جديدا إذ إن هذه العبارات تحمل دعوات وأمنيات طيبة وصادقة كما أن هناك الكثير من العبارات التي تستخدم في تهنئه الزوجان الذين تزوجوا مؤخرا لذلك سنذكر خلال هذا المقال اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير مزخرف تويتر.

اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير مزخرف

عادة ما تستخدم هذه العبارة لتهنئة الخاطبان لحظة اشهار زواجهما، حيث تعتبر هذا الدعاء من أجمل ما ممكن ان نهنئ به الاشخاص المقبلين على الزواج:

 • بالطبع باركُہ لہهما وباركُہ عہلہيہهما واجہمعہ بيہنهما فُہيہ خہيہر.
 • بہأركہ لهمہأ وبہأركہ عہليہهمہأ وأجہمہعہ بہيہنہهمہأ فہيہ خہيہر.
 • ثم بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌآركُـُ لُـِـِِـِِِـِِـِـﮩمـْـْْـْآ وُبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌآركُـُ عٌـِـِِـِـلُـِـِِـِِِـِِـِـيﮩمـْـْْـْآ وُآجـ,ـمـْـْْـْعٌـِـِِـِـ بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌينـِِـِـﮩمـْـْْـْآ فُـ,ـي ځـٌٌـٌٌير.
 • ب̯͡آ̯͡ر̯͡ك̯͡ ل̯͡ہ̯͡م̯͡آ̯͡ ۆ̯͡ب̯͡آ̯͡ر̯͡ك̯͡ ع̯͡ل̯͡ي̯͡ہ̯͡م̯͡آ̯͡ ۆ̯͡آ̯͡ج̯͡م̯͡ع̯͡ ب̯͡ي̯͡ن̯͡ہ̯͡م̯͡آ̯͡ ف̯͡ي̯͡ خ̯͡ي̯͡ر̯͡.
 • أيضا بٰٰاركہٰ لہٰهما وبٰٰاركہٰ علہٰيٰهما واجمع بٰٰيٰنهما فہٰيٰ خيٰر.
 • بَآرٍڪ لُِهـمآ وُبَآرٍڪ عٍلُِيهـمآ وُآجٍمعٍ بَينهـمآ فُي خـيرٍ.
 • ثم ب͠آ͠رگ͠ ل͠ه͠م͠آ͠ و͠ب͠آ͠رگ͠ ع͠ل͠ي͠ه͠م͠آ͠ و͠آ͠ج͠م͠ع͠ ب͠ي͠ن͠ه͠م͠آ͠ ف͠ي͠ خ͠ي͠ر.
 • ب̷ٵ̷ ر̷گ̷ ل̷ہ̷م̷ٵ̷ ۆ̷ب̷ٵ̷ ر̷گ̷ ع̷ٍل̷ي̷ہ̷م̷ٵ̷ ۆ̷ٵ̷ ج̷م̷ع̷ٍ ب̷ي̷ن̷ہ̷م̷ٵ̷ ف̷َي̷ خ̷ي̷ر̷.
 • أيضا ب̲آ̲ر̲ك̲ ل̲ہ̲م̲آ̲ ۆ̲ب̲آ̲ر̲ك̲ ع̲ل̲ي̲ہ̲م̲آ̲ ۆ̲آ̲ج̲م̲ع̲ ب̲ي̲ن̲ہ̲م̲آ̲ ف̲ي̲ خ̲ي̲ر̲
 • بينما ب̀́آ̀́ر̀́ك̀́ ل̀́ه̀́م̀́آ̀́ ۈ̀́ب̀́آ̀́ر̀́ك̀́ ع̀́ل̀́ي̀́ه̀́م̀́آ̀́ ۈ̀́آ̀́ج̀́م̀́ع̀́ ب̀́ي̀́ن̀́ه̀́م̀́آ̀́ ف̀́ي̀́ خ̀́ي̀́ر̀́.
 • بـ♥̨̥̬̩آإرگ♥̨̥̬̩ لهـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩آإ وبـ♥̨̥̬̩آإرگ♥̨̥̬̩ عليهـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩آإ وآإجـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩ع بـ♥̨̥̬̩ينهـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩آإ في خير.

اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير مزخرف تويتر

جملة بارك الله لكما

هذه العبارة التي تعتبر من أجمل العبارات، التي من الممكن ان نهنئ بها العريس والعروس الجديدين، حيث نتمنى لهم التوفيق والخير والسعادة من خلال هذه العبارة:

 • بالطبع باركُہ الہلہه بيہنكُہما وجہمعہ بيہنكُہما عہلہي خہيہر.
 • بہأركہ ألله بہيہنہكہمہأ وجہمہعہ بہيہنہكہمہأ عہلى خہيہر.
 • بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌآركُـُ آلُـِـِِـِِِـِِـِـلُـِـِِـِِِـِِـِـﮩ بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌينـِِـِـكُـُمـْـْْـْآ وُجـ,ـمـْـْْـْعٌـِـِِـِـ بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌينـِِـِـكُـُمـْـْْـْآ عٌـِـِِـِـلُـِـِِـِِِـِِـِـﮯ ځـٌٌـٌٌير.
 • ثم ب̯͡آ̯͡ر̯͡ك̯͡ آ̯͡ل̯͡ل̯͡ہ̯͡ ب̯͡ي̯͡ن̯͡ك̯͡م̯͡آ̯͡ ۆ̯͡ج̯͡م̯͡ع̯͡ ب̯͡ي̯͡ن̯͡ك̯͡م̯͡آ̯͡ ع̯͡ل̯͡ﮯ̯͡ خ̯͡ي̯͡ر̯͡.
 • بٰٰاركہٰ الہٰلہٰه بٰٰيٰنكہٰما وجمع بٰٰيٰنكہٰما علہٰي خيٰر.
 • أيضا بَآرٍڪ آلُِلُِهـ بَينڪمآ وُجٍمعٍ بَينڪمآ عٍلُِﮯ خـيرٍ.
 • ب͠آ͠رگ͠ آ͠ل͠ل͠ه͠ ب͠ي͠ن͠گ͠م͠آ͠ و͠ج͠م͠ع͠ ب͠ي͠ن͠گ͠م͠آ͠ ع͠ل͠ے͠ خ͠ي͠ر.
 • ب̷ٵ̷ ر̷گ̷ ٵ̷ ل̷ل̷ہ̷ ب̷ي̷ن̷گ̷م̷ٵ̷ ۆ̷ج̷م̷ع̷ٍ ب̷ي̷ن̷گ̷م̷ٵ̷ ع̷ٍل̷ﮯ̷ خ̷ي̷ر̷.
 • ب̲آ̲ر̲ك̲ آ̲ل̲ل̲ہ̲ ب̲ي̲ن̲ك̲م̲آ̲ ۆ̲ج̲م̲ع̲ ب̲ي̲ن̲ك̲م̲آ̲ ع̲ل̲ﮯ̲ خ̲ي̲ر̲.
 • ̜̌بإآرٍگ إآلُلُه̷̸̐ ̜̌بيَنگمـإآ ۈجٍمـ۶ ̜̌بيَنگمـإآ ۶لُﮯ خيَرٍ.
 • ب̀́آ̀́ر̀́ك̀́ آ̀́ل̀́ل̀́ه̀́ ب̀́ي̀́ن̀́ك̀́م̀́آ̀́ ۈ̀́ج̀́م̀́ع̀́ ب̀́ي̀́ن̀́ك̀́م̀́آ̀́ ع̀́ل̀́ﮯ خ̀́ي̀́ر̀́.
 • بـ♥̨̥̬̩آإرگ♥̨̥̬̩ آإللهـ♥̨̥̬̩ بـ♥̨̥̬̩ينگ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩آإ وجـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩ع بـ♥̨̥̬̩ينگ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩آإ علے خير.
 • بآرٍگ آلُلُہ بيَنگمآ ۆجٍمعٍ بيَنگمآ عٍلُﮯ خـيَرٍ.

شاهد أيضًا: أجمل عبارات تشجيعية ملاحظات المعلمة للاطفال

بارك الله مزخرف

علينا استخدام أجمل العبارات، في حين رقبنا في تهنئة شخصان تزوجا حديثا، حيث تعتبر هذه التهنئة من أجمل التهاني، التي من الممكن، ان نستخدمها في التهنئة:

 • أضف إلى ذلك آلُلُہم بآرٍگ لُہم ۆآحٍفَظًہم من گلُ شُرٍ ۆآبعٍدِ عٍنہم شُرٍ آلُعٍيَن ۆآلُحٍسدِ.
 • آإللهـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩ بـ♥̨̥̬̩آإرگ♥̨̥̬̩ لهـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩ وآإحـ♥̨̥̬̩فظ♥̨̥̬̩هـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩ مـ♥̨̥̬̩ن گ♥̨̥̬̩ل شر وآإبـ♥̨̥̬̩عد عنهـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩ شر آإلعين وآإلحـ♥̨̥̬̩سد.
 • ثم آ̀́ل̀́ل̀́ه̀́م̀́ ب̀́آ̀́ر̀́ك̀́ ل̀́ه̀́م̀́ ۈ̀́آ̀́ح̀́ف̀́ظ̀́ه̀́م̀́ م̀́ن̀́ ك̀́ل̀́ ش̀́ر̀́ ۈ̀́آ̀́ب̀́ع̀́د̀́ ع̀́ن̀́ه̀́م̀́ ش̀́ر̀́ آ̀́ل̀́ع̀́ي̀́ن̀́ ۈ̀́آ̀́ل̀́ح̀́س̀́د̀́.
 • آ̲ل̲ل̲ہ̲م̲ ب̲آ̲ر̲ك̲ ل̲ہ̲م̲ ۆ̲آ̲ح̲ف̲ظً̲ہ̲م̲ م̲ن̲ ك̲ل̲ ش̲ر̲ ۆ̲آ̲ب̲ع̲د̲ ع̲ن̲ہ̲م̲ ش̲ر̲ آ̲ل̲ع̲ي̲ن̲ ۆ̲آ̲ل̲ح̲س̲د̲.
 • أيضا آ͠ل͠ل͠ه͠م͠ ب͠آ͠رگ͠ ل͠ه͠م͠ و͠آ͠ح͠ف͠ظ͠ه͠م͠ م͠ن͠ گ͠ل͠ ش͠ر و͠آ͠ب͠ع͠د͠ ع͠ن͠ه͠م͠ ش͠ر آ͠ل͠ع͠ي͠ن͠ و͠آ͠ل͠ح͠س͠د͠.
 • الہٰلہٰهم بٰٰاركہٰ لہٰهم واحہٰفہٰظهم من كہٰلہٰ شر وابٰٰعد عنهم شر الہٰعيٰن والہٰحہٰسہٰد.
 • آ̯͡ل̯͡ل̯͡ہ̯͡م̯͡ ب̯͡آ̯͡ر̯͡ك̯͡ ل̯͡ہ̯͡م̯͡ ۆ̯͡آ̯͡ح̯͡ف̯͡ظ̯͡ہ̯͡م̯͡ م̯͡ن̯͡ ك̯͡ل̯͡ ش̯͡ر̯͡ ۆ̯͡آ̯͡ب̯͡ع̯͡د̯͡ ع̯͡ن̯͡ہ̯͡م̯͡ ش̯͡ر̯͡ آ̯͡ل̯͡ع̯͡ي̯͡ن̯͡ ۆ̯͡آ̯͡ل̯͡ح̯͡س̯͡د̯͡.
 • أللهمہ بہأركہ لهمہ وأحہفہظہهمہ مہنہ كہل شہر وأبہعہد عہنہهمہ شہر ألعہيہنہ وألحہسہد.

شاهد أيضًا: ٢٠٠ من اقوى العبارات في العالم ؟

وأخيرا في نهاية هذا المقال الشيق، حيث عرضنا لكم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير مزخرف تويتر، ومن ثم ذكرنا لكم هذه العبارة مزخرفة بعدة طرق نتمنى ان تنال على اعجابكم.

التعليقات مغلقة.